Ճամփորդություն Կարապի լիճ

Մենք գնացել եինք չմուշկ քշելու Կարապի լիծ։ Երբ հասանք բոլորին տվեցին մարզական

չմուշկներ և բոլորի ձեռքերին կապել եին համարներ։ Իս երբ մտանք դաշտ բոլորս լավ քշում եինք,մեզ միացան ուսուցիչները։

ն