երի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

 • 485, 5, 487, 1478, 658
 • 1478,658, , 487,485,485
 • 648, 478, 1584, 158645
 • 158645,1584,684,478
 • 55432, 6875, 436, 55429, 6869, 412, 99, 222222, 8
 • 222222,55432,55429,6875,6869,436,412,99,8

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

 • 4784, 348, 4789, 16
 • 16,348,4784,4789,
 • 147, 14, 1854, 256478, 147651
 • 14,147,1854,147651,256478

3 Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով միաժամանակ։

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

 • 14, 2, 5, 147, 47

147,47,14,5,2

 • 1458, 6587, 148758, 15965
 • 1458,6587,15965

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

 • 11, 9, 458647, 147147
 • 9,11,1417147
 • 678, 158, 14013, 18
 • 18,158,678,14013

Թվերի համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ

1Համեմատի՛ր

 • 385 < 4589
 • 22024 < 22316
 • 653214 < 653231
 • 35647 = 35647
 • 385 < 4589
 • 22024 < 22316
 • 653231 = 653231
 • 120024 > 119924

 2Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

 • 288<295
 • 5712<57182
 • 7235>7143
 • 723578>723148
 • 7412>7404

3 Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում։

20×5=100

100+20=120

Տնային առաջադրանքներ

1 Համեմատի՛ր

 • 35< 589
 • 22424 < 45316
 • 7534 < 25321
 • 145647 < 351447
 • 55385 < 55458
 • 258788 < 258789
 • 44784 = 44784
 • 147682 > 47816

2Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

 • 6507>659
 • 52785<52915
 • 406754<406954