Առաջին և երկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը՝ քառակուսի

Կողմը՝ 15սմ

Պարագիծը՝ 60սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով՝ 600մմ

Մակերեսը՝225

Պատկերի անվանումը՝ ուղղանկյուն

Երկարություն՝ 16սմ

Լայնություն՝ 6 սմ

Պարագիծը՝ 44սմ

Պարագիծը արտահայտվածմմ-ով՝ 440մմ

Պատկերի անվանումը՝ եռանկյուն

Կողմերը՝ 8սմ, 8սմ, 9սմ

Պարագիծը՝ 25սմ

Պարագիծը արտահայտվածմմ-ով՝250մմ