Դասարանում․ 29.09.2021թ․

Հարևան-վեց տառ, 7հնչյուն

Սևան-4տառ, 5հնչյուն

ոզնի-4տառ,5հնչյուն

եղանակ-6տառ-7,հնչյուն

տերևաթափ-7տառ,9հնչյուն

ոհմակ-5տառ, 6հնչյուն

անօթևան-7տառ, 8հնչյուն

ելակ-4տառ, 5հնչյուն

ամենաերկար-10տառ, 11հնչյուն

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։

Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

2. Կարմիրով գրված բառերը դո՛ւրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

3. Կանաչով գրված բառերը դո՛ւրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները: արևածագ,Արեգակ,Երեսքող,ննջում,մռայլ,սառը ոդ,Աշխույժ,

4. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

Սեպտեմբերի 17

часта середине сентебра после марашасих даждеи наступает короткое параов солнечних денков․ лазурная неба стоновится без облочним и високим․ в яркие и золотие наради одети уетих сентабрских днеи ест асобое название․․ бабе лето

Տնային առաջադրանքներ․

Տնային առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ երկնիշ թվի գումարը։19000

2․ Գրե՛ք որևէ երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը եռանիշ է, և երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը քառանիշ է։1000

3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով։

 • 6480+224+500+20 =7224
 • 12000+6214+8000=26212
 • 7480+364+500+20=8364

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 57+60+40=157
 • 101+999+1001=2101
 • 333+6667+1992=9672

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 276+9+24+91=409
 • 1035+49+465+101=1750
 • 654+17+346+250+750=2017

Դասարանական աշխատանք

1 Գտե՛ք առաջին երեք կարգային միավորների գումարը։ 6

2 Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։ 1999

3Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով։

 • 150+200+250  = 250+200+150  150+250+200
 • 796+100+4+250 = 100+4+796+250 250+796+4+100
 • 38000+6550+2000  =38000+2000+6550  2000+6550+38000

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 39+13+87  =13+39+87  87+39+13
 • 196+17+283=283+196+17  17+196+283
 • 1032+968+255=255+968+1032  968+1032+255

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 64+18+36 =18+64+36
 • 393+8+92+107=8+393+92+107
 • 2059+2311+441+689+14=2311+2059+441+14+689

6․ Մեքենան առաջին օրն անցել է 115կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը մեքենան անցել է 10կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։  115+15=130  115+10=125, 115+125+130=240

7․Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ։ Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռակների համար։430300

Մաիրենի

06.09

2.Հայերենի բոլոր տառերի անունը այբուբեն է, որովհետև ա-ի անունը և բ-ի անունը այբ և բեն է, իսկ միասին այբուբեն։

3.աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցուփքևօֆ

բաց թողաց ֆտօքրզլ

4.Բոլոր բառերը բառարանում դասավորված են այբենարանական կարգով։

5.Դարպաս,եղինջ,թակառդ,կատսա,շլոր,պատշգամ,սրճեպ

6.մատյան,մթերք,մխիթարել,միլիոն,մրջյուն,մղկտար,