Դասարանում․ 29.09.2021թ․

Հարևան-վեց տառ, 7հնչյուն

Սևան-4տառ, 5հնչյուն

ոզնի-4տառ,5հնչյուն

եղանակ-6տառ-7,հնչյուն

տերևաթափ-7տառ,9հնչյուն

ոհմակ-5տառ, 6հնչյուն

անօթևան-7տառ, 8հնչյուն

ելակ-4տառ, 5հնչյուն

ամենաերկար-10տառ, 11հնչյուն