Դասարանում

Առ․73

Մատի վրա խաղացնում է-մոլորեցնում է,շփոթեցնում է։

սիրտը դող ընկնել-վախենալ։

մազերը բիզ-բիզ կանգնել-զարմանալ

մի մատ-փոքր

ձեռ ու ոտից ընկած-հիվանդ,տկար,թուիլ

առ․75

սիրտ տալ-Քաջալերել, խրախուսել