Դասարանում

Առ․87 պարզ բառեր ջուր, հոտ, սեղան, աթոռ, պառզ, բառթ,տուն, հյութ, ագուշա,

բաղանրալ բառեր ջրառատ, ջրային, ջրկիր, ջրվեժ, հողագործ, հողեղեն, հողոտ, անհոտ, վառչապետ, հացատուն, գրքատուն, գրադարան,

առ,89