Դասարանում

134.

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ ժողովուրդ, հերթ, օրիորդ, ընդունակ, արտաքին, չորրորդ, մարդկային, փարթամ,

135.

Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ

Самостаятелня работа

В лагере ми часто ходем на речку купаться. хорошо после купанья растереться полотентса. Обтирание холодной водой укрепляет здоровье․

После завтрака в лагере свободное время. Каждый выбирает для себя лубимойе занятые

Дижурни уберают в комнатах, вытерают пыль прибирают разбросанные веши.

После обеда облевяетьа поход в лес

Հայոց լեզու

129․

Վայրէջք,ելևէջ,մանրէ,հնէաբան,

132.նուրբ, սրբել, դարբին, խաբել, թպրտալ, երփներանգ,հանբուրել,փրփրել, հինգըշաբըտի, ճանբորդ, դարպաս,ճանապար, աղբանոց, իբրև,եղբայր

133.

թարգմանել,հագուստ,կարգ,պարգևատրել,երգիչ,օգուտ, անեծք,սայթակել,զորք,

диктант

Он стал часто болеть потомучто пиристал играт стендофф 2 по вечерам у мена бивает свободное мреме ия обична играйу в конпйутер моя сеста скора начнот играт в телефон малчик продолжал громко митца я таки не успел папет штоби мама часто улибалос надо пет

Դասարանում

128.

Միջօրեի շոգից տոթից կարծես ամեն ինչ հալվել ու ու անէացել

էր։ Թվում էր, թե բացի օձերից ոչ մի կենդանի արարած չկա աշխարհում։ Լավ էր, որ նախօրոք պատրաստվել էինք։ Կեսօրվա տոթին մնում էինք մեր զով սենյակում, երեկոն անցկացնում էինք բացօթյա տաղավարում։

Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչներով վերլուծելով

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները 

36

45

64

78

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

8 և 14

8|2

4|2

2|2

1|

14|2

7|7

1

2x2x2x7=56

68 և 12 

16 և 36

125 և 35 

3․ Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 

39 և 65

13|13

36 և 48

42 և 105 

111 և 185 

4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

25 և 85

49 և 28

22 և 33

105 և 35

5․Ամենաշատը քանի՞ միատեսակ նվեր կարելի է պատրաստել 96 կոնֆետից և 36 խնձորից։ 

Տնային առաջադրանքներ 

1Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները 

102

124

327

400

2 Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

18 և 26 

108 և 42 

25 և 40

58 և 86

44 և 64

3 Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 

96 և 224 

125 և 500 

124 և 186 

333 և 777

306 և 714 

4 Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

42 և 64

14 և 27

72 և 80

49 և 77

128 և 24 

118․

Երևան,երակ,եկեղեցի,ելակ,երգ,երկինք,երդում,եզակի,երակ

119․

Ձեր հարևանի որդին եմ։

Այտ թիմի մարզիկների՛ց ես;

մենք լավ ընկերներ ենք։

Արդեմ մեծ նկարներ են։

իմ բարեկամներ են։

120.

Լեռնային,գերազանց,դերասան,բերանբաց,մեղավոր,տարեկան,ջրաներկ,նարե,ծովեջր,տասներեք,քառսուներկու,մեներգ,հավերգ,քպերջանիկ,աներևակաել,աներևույթ։

Ստորերկրյա ջրեր

  1. Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։

Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերն են, որոնք առաջանում են անձրևաջրերի և սառույցների ներծծման և կուտակման հետևանքով:

  1. Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում: աղբյուր, գեյզեր, ջերմուկ, արտեզյան ջրեր
  1. Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները: Բերեք օրինակներ։

ջրաոափանց — որը ջուրը անցկացնում էր իր մեջով

ջրամերժ — ջուրը հեշտությամբ չի անցնում իրենց մեջով

  1. Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:

բուժիչ հատկություններ ունեն, խմելու համար

«Հսկան» բալլադի բառարան

Վերակացու — տնօրեն, հսկիչ, կառավարիչ

վիթխարի — խոշոր, մեծ, հսկայական

լու — փոքրիկ միջատ

հանդ — դաշտ

ուսկից — որտեղից

սեգ — գեղեցիկ, փարթամ

զարկել -խփել

հարայ տալով — օգնության կանչ

ջոկ — տարբեր, առանձին

Հայոց լեզու 5

Ջրահարս, ծովանկար-ջրանկար, ծովանկար

ժանգապատ, արծաթագույն-, արծաթապատ, ժանգագույն

հողմածին, ջրաղաց-հողմահաց, ջրածին

զորագունդ, երկրամաս-զորամաս, երկրագունդ

104.

Ձեռագիր-ձեռ+ա+գիր

գեղանկար-գեղ+ա+նկար

սիրահոժալ-սեր+ա+հոչալ

հոդակապ-հոդ+ա+կապ

105.

Ա․առևտուր

Բ․դասաջամ

106.