Ստորերկրյա ջրեր

  1. Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։

Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերն են, որոնք առաջանում են անձրևաջրերի և սառույցների ներծծման և կուտակման հետևանքով:

  1. Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում: աղբյուր, գեյզեր, ջերմուկ, արտեզյան ջրեր
  1. Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները: Բերեք օրինակներ։

ջրաոափանց — որը ջուրը անցկացնում էր իր մեջով

ջրամերժ — ջուրը հեշտությամբ չի անցնում իրենց մեջով

  1. Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:

բուժիչ հատկություններ ունեն, խմելու համար

«Հսկան» բալլադի բառարան

Վերակացու — տնօրեն, հսկիչ, կառավարիչ

վիթխարի — խոշոր, մեծ, հսկայական

լու — փոքրիկ միջատ

հանդ — դաշտ

ուսկից — որտեղից

սեգ — գեղեցիկ, փարթամ

զարկել -խփել

հարայ տալով — օգնության կանչ

ջոկ — տարբեր, առանձին

Հայոց լեզու 5

Ջրահարս, ծովանկար-ջրանկար, ծովանկար

ժանգապատ, արծաթագույն-, արծաթապատ, ժանգագույն

հողմածին, ջրաղաց-հողմահաց, ջրածին

զորագունդ, երկրամաս-զորամաս, երկրագունդ

104.

Ձեռագիր-ձեռ+ա+գիր

գեղանկար-գեղ+ա+նկար

սիրահոժալ-սեր+ա+հոչալ

հոդակապ-հոդ+ա+կապ

105.

Ա․առևտուր

Բ․դասաջամ

106.