диктант

Он стал часто болеть потомучто пиристал играт стендофф 2 по вечерам у мена бивает свободное мреме ия обична играйу в конпйутер моя сеста скора начнот играт в телефон малчик продолжал громко митца я таки не успел папет штоби мама часто улибалос надо пет

Դասարանում

128.

Միջօրեի շոգից տոթից կարծես ամեն ինչ հալվել ու ու անէացել

էր։ Թվում էր, թե բացի օձերից ոչ մի կենդանի արարած չկա աշխարհում։ Լավ էր, որ նախօրոք պատրաստվել էինք։ Կեսօրվա տոթին մնում էինք մեր զով սենյակում, երեկոն անցկացնում էինք բացօթյա տաղավարում։

Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչներով վերլուծելով

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները 

36

45

64

78

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

8 և 14

8|2

4|2

2|2

1|

14|2

7|7

1

2x2x2x7=56

68 և 12 

16 և 36

125 և 35 

3․ Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 

39 և 65

13|13

36 և 48

42 և 105 

111 և 185 

4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

25 և 85

49 և 28

22 և 33

105 և 35

5․Ամենաշատը քանի՞ միատեսակ նվեր կարելի է պատրաստել 96 կոնֆետից և 36 խնձորից։ 

Տնային առաջադրանքներ 

1Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները 

102

124

327

400

2 Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

18 և 26 

108 և 42 

25 և 40

58 և 86

44 և 64

3 Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 

96 և 224 

125 և 500 

124 և 186 

333 և 777

306 և 714 

4 Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 

42 և 64

14 և 27

72 և 80

49 և 77

128 և 24