Հայոց լեզու

129․

Վայրէջք,ելևէջ,մանրէ,հնէաբան,

132.նուրբ, սրբել, դարբին, խաբել, թպրտալ, երփներանգ,հանբուրել,փրփրել, հինգըշաբըտի, ճանբորդ, դարպաս,ճանապար, աղբանոց, իբրև,եղբայր

133.

թարգմանել,հագուստ,կարգ,պարգևատրել,երգիչ,օգուտ, անեծք,սայթակել,զորք,