Դասարանում

134.

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ ժողովուրդ, հերթ, օրիորդ, ընդունակ, արտաքին, չորրորդ, մարդկային, փարթամ,

135.

Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ