Մի ի առավոտ ես գնացի դպրոց իմ դինոզավրի հետ։ Դասատու կուալան ուշանում էր երեսուն տարով, իսկ տնօրենը ինը հազար տարով։ Մենք սկսեցինք սովորել, թե ոնց սպանել դինոզավր։

Ես զարթնեցի, շատ երկար ու բարձր խնդալով վեր կացա անկողնուց և գնացի լվացվելու։ Դրանից հետո նախաճաշեցի և և հավաքեցի տունը, բայց երբ նայեցի ժամին, ես վախից սկսեցի դողալ, որովհետև ժամը ինն էր։ Ես թափեցի աղբը, և նկատեցի, որ ես ուշացել եմ երկու վայրկյանով։ Ես վազեցի դեպի դպրոց և հենց զանգը տվեց, մտա դպրոց ու գնացի իմ ընկերների մոտ։

Ուսումնական գարուն (Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը)

Ես գարնանային արձակուրդներին կարթացել եմ Վիլյամ Սարոյանի Գեղեցի սպիտակ ձիու ամառը։ Մի տղա զարտնում է արև մուտքի ժամանակ ձիյու գոռոցների տակ․․․

  1. ամենա շատը ինձ դուր յեկավ այն մասը վոր մուրադը ասաց վոր այն ընտանիքը չի խափում։
  2. ամենա վատ մասը վոր մուրադը չեր թողնում քշել ձի։
  3. սաղ հեքիյաթը տանում էր այն դրան վո չի կարելի խափել։
Վերևում, համարյա երկնքի տակ, ծնվեցին ջրի կաթիլները։ Նրանք լեռների բարցրից, հողի միջից դուրս եկան ու, լույսն իրենց մեջ, ցնցություն թիթեռն իրենց վրա, կտկտալով իջան ցած։ Լեռն իվար ծառերի կողքերով, թփերի արանքներով, զարմանազան Ինչքան քաղցր եք ասում եին նրանք ամամուռներըյն։

136,

Փորձ, հարցում, բարձունք, ուրց, լացակումած, ընթերցել, քաղցրութուն, լռակյաց, հանդիպակաց, լվացք, գնացք, նստվածք, նրբացք։

137,

Դարպասի կողպեքը բացելով մտանք այգի։ Այգում թխկի ծառի բնի վրա ճեղկ կար։

Կնոջ ջերքին կար զմրուխտե ապարանջան։

138,

Սանդուխքով բարցացանք տան կտուրը։

Խաղի կանոնները խաղտել չի կարելի։

Եղբայրս գտավ լուծման գաղտնիքը։

139,

Խրոխտ, թուղթ, խեղդել, ծաղսել, կմախք, աղբյուր, պղտոր, դժոխք, դրախտ, զմրուխտյա, եղբայր,ողկույզ,մղկտալ,տախտակ,թախտ,աղտոտել։

141

Հարավ-հարավային

Ափրո-ափրոդիտեի,ափրոդիտե

Ասֆալտ-ասֆալտապատում,

Գրադարան

Մի օր երեք տղա գնացին գրադարան։ այտ չամանակ գարնան առաչին օր ներ և գըրադարանը նոր բացվումեր։ եվ երէխաները ուզեցան գիրք կարդան կամ առնեյն երբ նըրանք ընտեցին գիրքը նրանք գընացին հետ եկան դրամրկիմոտ երեխաները տեսան վոր դուռը փակեր և նրանք լսեցին քայլեր նըրանք սկսեցին գոռալ այտ կոմ և եկավ աշխատող։ Տղաները սկսեցին գոռալ ինցու յեք դուք մեզ փակել այստեղ բայց նա ֆռաց նրաց կոմ և նրանք տեսան վոր նրա մոտ չկա դեմքը

և նա սկսեց գալ նրաց կոմ։ ԵՎ ասել գրադարանը փակե գնացեք բայց մեկա ուզումեր մեզ բռնել։

Մենք փորզեցինք դուռը բացել բայց նա շատ ամուրեր և մենք սկսեցին մտախել իսկ ինչուե դուռը փակ և մեզ սկսեղ տեղափոխել գարուն մենք հայնվումենք գարնաը շատ փոքր ջամանակ վոր մենք երեք տարեկանեյն բայց մենք մեզ կող կիցեյք տենում մենք խաղումեյնք խոսումեյք բայց երբ վոր մենք եկանք մոտ գարունը սկսեց փոխվել սաղ սկսեցին գնալ գրադարան մենք ուզեցանք կայնացնել նրանց բայց մեզ սկսեց հետ տեղափոխել գրադարան բայց արդեն աշխատողների մոտ դեմք կար բայց դուռը մեկա չեր բացվում ու աշխատողները չեին հառցակվում։ Մենք տեսանք վոր մեծ սեղաների հավաքածույում լույսեր գալի մենք մտանք նրա մեչ և տեսանք վոր լիքը պուճուրիկ

տներեն վորտեղ ապռումեին մարդիք նրանք հարցրեցին ինչեկ այստեղ անում մեզ այստեղ փակելեն իսկ դուք մեզել բայց դուք ինչքանեք այստեղ երկու որ բա դուք երեք տարի բա դուք տեսելեք աշխատողներին այո մենք ասումենք նրանց մաղրուհի բա իրանք չեն ջարդում տները չե մենք շատ ամուրենք սարգում տները։ Իսկ ինչքան մարդիքեն այստեղ հազարերեքհարյուր բայց արդեն հազարերեքհարյուրերկու իս այստեղ ամենամեծ և ամենափոքր մարդը ամենա մեծը իննսուներկու իսկ ամենա փոքրը նա չը հասցրեց ասել և մեզ սկսեց տեղափոխել ելի գարուն մենք հասկացանք վոր ամեն երկու ժամը մեզ տեղա փոխումա գարուն վոր մենք ասումենք գրադարան մեզ հետե տանում գրադարան մենք ուզեցանք ել չասել այտ բառը վոր ել չը հայտնվել բայց յեթե չասեինք այտ բառը մեզ ավելի շուտ կ տեղափոխեր հետ մենք սկսեցինք հավաքել ուտելիք շորեր ու մենք տեսանք ինչքանե սիրուն գարունը։ Բայց մեզ ետքան լավ չեր վորտեվ մեզ մեկա տեղափոխելու ե գրադարան մենք ամենինչ հավաքեցինք և ուզեցանք ասել գրադարան բայց ես ու իմ ըկերները տեսանք անտուտ մարդու մենք տվեցինք նրան մեր սաղ հավաքաց բաները ու գնացինք գրադարան բայց արդեն գարնանը ու տեսանք մեզ այն ժամանակ որ մենք մտնումեյնք գրադարան ու մեր հետեվից դուռը փակվեց բայց մենք չ տեսանք դա ովեր մենք մտանք նրա մեչ ոչինչ չկար բացի թելից ու գրադարանից այտ թելին վոր կպնումես դուռը փակվումե և մենք ասեցինք գրադարան ու սկսեցինք գտնել հետ ճանապարը ու գտանք այտթելը ու քաշեցինք այտ դուռը մենք դուրս եկանք գրադարանից մեր դեմը սկսեց սաղ արագանալ ոոոու ես տեսա իմ ընկերներին մարտի մեկին այտ սաղ ինզ պատմեց իմ ընկերը ու մենք հասկացանքվոր գրադարանի մեչ վատ բան չկա և հետո վոր գնացինք․․․