136,

Փորձ, հարցում, բարձունք, ուրց, լացակումած, ընթերցել, քաղցրութուն, լռակյաց, հանդիպակաց, լվացք, գնացք, նստվածք, նրբացք։

137,

Դարպասի կողպեքը բացելով մտանք այգի։ Այգում թխկի ծառի բնի վրա ճեղկ կար։

Կնոջ ջերքին կար զմրուխտե ապարանջան։

138,

Սանդուխքով բարցացանք տան կտուրը։

Խաղի կանոնները խաղտել չի կարելի։

Եղբայրս գտավ լուծման գաղտնիքը։

139,

Խրոխտ, թուղթ, խեղդել, ծաղսել, կմախք, աղբյուր, պղտոր, դժոխք, դրախտ, զմրուխտյա, եղբայր,ողկույզ,մղկտալ,տախտակ,թախտ,աղտոտել։

141

Հարավ-հարավային

Ափրո-ափրոդիտեի,ափրոդիտե

Ասֆալտ-ասֆալտապատում,