Հայոց լեզու

216.

Քույր-սիրուն, խելացի, հիվանդ, եղբայր-խելոք, բախտավոր, տգեղ, մայր-աշխատասեր, գեղեցիք, հոգատար, հայր-բարջրահասակ, վստահ, ուջեղ, տատիկ-ծեր, հասկացող, զվարթ պապիկ-oգնող, խիզախ, հզոր։

217.

սիրտ-սրտոտ, վախ-վախկոտ, քար-քարքարոտ, մայր-մայրական, երկինքը-երկնային, արև-արևոտ, փայտ-փայտե, լեռն-լեռնային, փողոց-փողոցային, երկաթ-երկաթյա, օդ-օդային, ծաղիկ-ծաղկային,

եղբայր-եղբայրական, ոսկի-ոսկե, արծատ-արծաթե, ծով-ծովային, Ամերիկա-ամերիկյան։

221.

1.լեռնային

2.խոտավետ

3.հավերժական

4.կենդանական

5.մշուշապատ

6.մորուքաոր

7.բարձր

8.անաչելի