մայրենի

Բարի կեսօր սիրելի դասընկերներ, արտագրե՛ք՝ տրված բառերը լրացնելով յա, իա, եա երկհնչյունները։

Հեքյաթ,  ակցիա,   բամիա , այծյամ,  էներգիա,  Անդրիաս,  եղյամ,

էքսկուրսիա, խավյար,  կղզյակկ,  Սուքիաս,  կրիա,   միլիարրդ,  վայրկյան,  Բենիամին,

մումիա,  Սիսյան,  փասիան,  միմյանց,  Արաքսիա, դասյարակ,  լյարդ,  քիմիա,

օվկիանոս, անցյալ, Ազարիա, Անանիա, Եղիա,  Երեմիա, հեծիալ,

Զաքարյա, Մարիամ, Ամալյա,  Օֆելյա։

Իսկ այտեղ ըստ անհրաժեշտության գրեք յ տառը։

Կայուն, հայելի, Միքայել, զրոյական, էշություն, նայել,   վայելել,

 էակ,   ատամնաբուժ, Ռաֆայել, միայն, պոեմ, պոյետ,

միյասին, հիյանալ, թեյել, խնայել, հիյանալ, որդիական։

Եվ խնդրում եմ հիշել հետևյալ բառերի ճիշտ գրությունն ու արտասանությունը՝  հյուր, սյունակ հյութ, համբույր,  առյուծ ․․․։