4/3 և 1/6 կոտորակները ներկայացրու 18 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

4/3=4/18  և  1/6=1/18

2/5 կոտորակը գրիր 20 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

2/5=2/20

1/12 և 1/8 կոտորակները ներկայացրու 96 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

1/12=1/96  և  1/8=1/96

Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը

3/15 կոտորակը փոխարինիր ավելի փոքր հայտարար ունեցող կոտորակով:

3/15= 2/15, 1/15

Կոտորակը փոխարինիր նրան հավասար, ավելի փոքր համարիչ ունեցող կոտորակով:

Տեղադրիր անկրճատելի կոտորակ:

16/52= 16/40, 16,/20,

Հետևյալ կոտորակներից գտիր1/8-ին հավասար կոտորակները:

2/40

3/5

1/40

5/40

3/24

2/16

Կոտորակը ներկայացրու բնական թվի տեսքով:

20/5= 5/20

Գրիր խառը թիվը՝ հինգ ամբողջ յոթտասներեքերորդ:

5 7/11

Անջատիր անկանոն կոտորակի ամբողջ մասը՝

276/11= 251/11

Քանորդը գրիր խառը թվի տեսքով՝

379:21=

Մուտք կամ Արագ գր