Время

сейчас ровно 12

сейчас ровно 10

сейчас ровно восемь

сейчас ровно четыре

сейчас ровно пять

сейчас ровно шесть

сейчас ровно семь

без четверти час

четверть одиннадцатого

без четверти одиннадцать

четверть двенадцатого

без четверти двенадцать

четверть первого

без четверти девять

Десять минут пятого

без двадцати пяти час

без четверти пять

без двадцати пяти шесть

пять минут седьмого

четверть двенадцатого

без двадцати десять

десять минут шестого

полчетвертого

19.10.2022

1.Տրված գոյականների ՝ ում կամ ինչի հարցին պատասխանող ձևերը տրական հոլով կազմիր։

Հեղինակին, ծովակալին,ճարտարապեին, տնտեսուհիյին, հավաստի,գագաթին,գինին էր,ձի էր,քույրիկ,գրքեր,աշուն,շարժում,տարիներ,տեր։

2.Կազմիր հետևյալ բառերի բացառականի ձևը;

Կատուից, ամիս,սիրուց, եղբորից,անկյունից, տղաից, ձնից, աքլորորից,դասընկերներից,անունից։

1.Читаем , отвечаем на вопросы и выполняем задания к тексту.

ЖУРАВЛЬ

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое тепло. Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен сложил он о журавлях.

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий и острый.

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных яйца. Молодых журавлят родители уводят в кусты или в камыши.

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник потерял глаз, когда хотел схватить раненого журавля.

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. (95 слов.) (По С. Аксакову.)

Ответить на вопросы:

1. Почему запрещена охота на журавлей?

2. Каков внешний вид журавля?

3. Где гнездятся журавли?

4. Чем опасен ранний журавль?

5.Как можно озаглавить рассказ?

Задания.

 1. Выпишите из текста имена собственные.
 2. Приведите примеры одушевленных и неодушевленных существительных.
 3. Выпишите по 3-4 примера существительных. Определите их род.
 4. Найдите в тексте существительные, которые не изменяются по числам. Определите их род.

2.В каком ряду все существительные являются одушевленными?

А) буйвол, воробей, зверь A

Б) народ, труп, студенчеств

В) робот, покойник, туз

Г) черт, эгоист, леший

3. В каком ряду все слова являются именами существительными?

1.Учительская , холодно,белый. A

2.Бег,приморский ,лесник;

3.Переход ,множество,острый;

4.Роща,набережная ,комната. A

4.В каком ряду расположены  имена существительные, которые употребляются только в  форме  множественного числа?

 1. ножницы, туфли, очки;
 2. именины, шорты, торты;
 3. потемки, городки, духи; A
 4. дома, сливки, игры.
 5. В каком ряду расположены  имена существительные, которые употребляются  только в форме  единственного числа?
 1. человек, листок, смелость;
 2. серебро, пшено, молоко;A
 3. родственник, молодец, родня;
 4. молодежь, железо, вопрос.

6.Просклоняйте следующие существительные по падежам:

собака

стол

море

7.Напишите род существительных.

Конь,море,стакан,день,станция,дом,пальто,площадь,обжора,папа,петух,собака,ночь,окно

թթուներ

 1. Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ:
 2. Բնության մեջ կան լիքը թուներ կիտրոնաթթու, կաթնաթթու, ստամոկսաթթու, գորարաներում և լաբոռատորյաներում
 3. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները:
 4. ջրածնիծ և թթվային մնացորտից։
 5. Ինչպե՞ս կարող եք համոզվել ,որ տվյալ նյութը թթու է:
 6. պետքե ոկտագոռծել հայտնանյութ կամ ինդիկատոր որինա լակմոզը թթվի ազդետվությունից իր մանուշակագույնը գույն փոխում է կարմրի։
 7. Ինչպե՞ս պետք է վարվել թթուների հետ:
 8. թթուներ ունեն քայքայման նյութթեր որոնք շատ ուտիչ համ ունեն։

17.10.2022

Մոլորակի ամենա մեծ ինքնաթիռը դա յեղելա մրիյան էր բայ նրանից հետո որ եղավ պատերազմ մրիյան տրաքեց։ Իսկ հիմիկվա ամենամեծ ինքնաթիռը դա a380 նա յերկու հարգ անի է բայց այտ ինքնաթիռը մոլորակում համեմատած բոինգ 777 ի հետ նրանք երեքը անգամ քիչ են։

137 136 138 139 141 142 143 146

 1. Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2
  է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր
  է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 16 %-ը։
 2. Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։
 3. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։
 4. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝
  30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել
  երկու գյուղացիները։
 5. Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով
  ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։
 6. Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
 7. Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։
 8. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
  ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.
  բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.
  գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտի

Մայրենի

2 .Լրացնել բաց թողնված տառերը` գրելով օ կամ ո, և բացատրել այդ բառերի իմաստները.

 որդան-կարմիր

ոսկեզոծել-ոսկով պատել

որսորդ-որս անող

որթ-խաղողի վազ

հայորդի-հայի որդի-հայի տղա

ոսկե օղ- ականջի ոսկե օղ

օձագալար-օձի նման գալարվող

նրբաոճ-նուրբ կազմվածք ունեցող

ամենաորակյալ-ամենալավ որակ ունեցող

Adverti

Նախնադարյան հասարակության զարգացումը Հայաստանի տարածքում

Ի՞նչ գիտեք Շանիդար հնավայրի մասին։

Շանի դարը քարե դարըան վաղ հողագոր ծական և վաղ անասնապահական առաջին հնա վայրերիցե այստեղ տարբեր շեր թերումը նեանդէթարյան րերեխայի և ուրիշ վեց մարդկանց կմախկ հայնաբերվելեն բնակարանների հիմքեր մթերքների մշակման գործիքներ շանիդարը գտնվում է։
Բացատրե՛ք նեոլիթյան հեղափոխության էությունը

Նեոլիցյան հեղափոխություն ժամանակ մարդը սկսում է ստեղծ էլ իրեն անհրաժեխտ բարիք ներ, պահում և բազմացնում կենդանիներ աճեցնում մքատու ծառեր։ Ստեղճվում են միյությունն էր։
Մի քանի նախադասությամբ պատմե՛ք Ոսկե եռանկյունու մասին։

Ոսկ է յեռանկյունու տարացկում հայտնաբերվել է ամենա հին նեոլիթյան բուշարձաներից միքանիսը, հին տաճարներ, արվեսիտի գործեր, քանդակներ, ժայռապատկերներ։
Ներկայացրե՛ք պղնձի-քարի դարի էությունը։ Էնեոլիթյան ի՞նչ հուշարձաններ կարող եք թվարկել։

Պղնձ/ի քարի դարում մարդը սկսումէ ձուլել մետաղը և ոկտագորրխել պղնզյա գուծիքներ։

Ի՞նչ է վառելանյութը։Վառելա նյութը նայէ վորը կրակի կոնտակտի հեհ առանց հատուկ նյութերի վառվում է։

Բնապահպանակ տեսակետից վառելիքի ո՞ր տեսակներն են ավելի առավել նախընտրելի

Բենզին, ըուղ, նաֆտ։

Հիմնականում ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման արդյունքո

չուխ, մոխիր,