1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:
  2. Ամեն ինչը որը մեխանիքորեն գոռխողությու է անում։
  3. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը:
  4. պոչի փիզիկական շառԺումերով
  5. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները
  6. շարժումները արագությունով և չափից
  1. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը:Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում
  2. կիլոմետրներով

Մի մարդ տրտում նստել էր քարի տակ և քնեց մի պահ և զարթնեց և չէր ուզում տուն գնալ։ Եվ հանկարծ եկան երկու ճնճղուկ նստեցին քարին և մարդուն հարցրին, թե ինչո՞ւ նա տրտում է։ Եվ մարդն ասաց, որ տրտում է, որովհետև աղքատ է։ Ճնճղուկներն ասացին.Կխոստանա՞ս երբեք չասել ոչ ոքի, եթե քեզ ոսկու տեղ ցույց տանք։Եվ մարդը խոստացավ և երդվեց, և նրանք ասացին. Այդ քարի տակ յոթ կարաս ոսկի կա թաղած, հանիր և տուն տար և եթե ասես մեկին, թե որտեղից է ոսկին, իսկույն կմեռնես։Եվ մարդն ուրախացավ, գնաց յուր տուն, բրիչն առավ և գիշերով եկավ գաղտնի հանեց ոսկին և տարավ տուն, սկսեց փարթամանալ և շքեղ տներ շինել, ունեցավ ձիեր և ջորիներ և եզներ և ոչխարի հոտեր և այլ ամենայն ինչ, որ վայել է աշխարհ սիրողին:Եվ մի օր եզն ասաց մյուս եզան, թե. Ես ի՞նչ անեմ, ամեն օր անխնա լծում են ինձ։Էշը, որ նրան մոտիկ էր, ասաց. Վաղը սուտ հիվանդ եղիր և հազա: Երբ այդ տեսնեն, կխղճան և այլևս քեզ չեն լծի։Եվ այս լսելով, մարդը ծիծաղեց և մշակներին ասաց, թե այսօր չէ, վաղը, այսինչ նշան էշը հիվանդ եզան տեղ լծեք։ Մշակն առավոտյան էշը տարավ և լծեց մինչև իրիկուն և երբ տուն եկավ, էշն ասաց հիվանդ եզան.Ողորմելի եզնուկ, դու չգիտես, թե արտում ինչ էին ասում, ասում էին, թե այն հիվանդ եզը վաղը մորթենք, որ չսատկի: Լսիր ինձ և ոտքի կաց և առողջ եղիր, գնա լուծդ քաշիր, որ քեզ չմորթեն։ Քեզ համար ավելի լավ է բանել, քան կյանքից զրկվել։Այսպես ասաց էշը, որպեսզի այլևս իրեն չտանեն լծելու, որովհետև այդ օրը շատ էր աշխատել։ Եվ այս լսելով մարդը նորիծիծաղեց։Այն ժամանակ նրա կինն ասաց.Ո՜վ մարդ, մենք աղքատ էինք և հանկարծ հարստացանք և այսչափ ապրանքի ևլախլսո լակդպոո մդ;դպեմ ապդ խսխոլ։

Առաջադրանք:
Ի՞նչ է առակը:

Բլոգումդ ներկայացրու քո սիրած առակներից մի քանիսը։

Գյուղացին ու իր որդիները

Գյուղացու մահը մոտեցել էր: Նա ուզում էր, որ իրենից հետո որդիները լավ հողագործ դառնան: Նրանց հավաքեց ու ասաց. «Սիրելի՛ զավակներ, ես մի խաղողի վազի տակ գանձ եմ թաղել»: Հենց որ հայրը մահացավ, որդիները շտապ վերցրին բահերն ու թիերը և իրենց ամբողջ հողամասը մի լավ փորեցին: 
Ճիշտ է, նրանք գանձ չգտան, բայց այգին առատ բերք տվեց:
Առաջադրանք:
Ինչ է սովորեցնում առակը:

Փորձիր ինքնդ հորինել մեկ առակ։

Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել

Միմյա նց, քվյարկություն,  որդյակ,  յասաման,  քիմյաական,  հեքյաթային,  ոսկյա ,  հրիական,  դաստյարակություն,  սենյակ,  կրիա ,  Անդրյա ս,  Եղիա զարյան,  կյանք: 
Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրի՛ր: 

 Հա.ացք,  հա.ելի,  հո.ակապ,  մի.ացում,  ձի.արշավ,  տի.եզերական,  փակե.ի,  կա.արան,  խաբե.ություն,  է.ի,  գնա.ի,  բու.եր, տղա.ի,  Մարո.ի: 

Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից): 

Առծիվ, արյուծ, մռմուռ, մարմար, մռմռոց, փռփռել, բա.բա.ել, առհամարհել, բա.ռձ, պա.րկել, : 

Գտիր հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը:

Կիսատ-կես
հրեղեն-
առվակ-
կաղնուտ-
կուտակել-
գծագիր-
փոշեկուլ-
բուրավետ-
իջնել-
մամռապատ-

Упр.1 Какие гласные нужно выбрать, если известно спряжение глагола? Запишите слова.

  1. Реж(е,)шь (I спр.), отвеча(е,)шь (I спр.), ман(е,)шь (II спр.).
  2. Верт(,и)те (II спр.), крут(,и)те (II спр.), дума(,и)те (I спр.).
  3. Терп(я)т (II спр.), кле(ю,)т (II спр.), бор(ю,)тся (I спр.).

Упражнение 2.

Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы и объясните их написание.

Упражнение 1.

Вставьте пропущенные буквы и измените по лицам глаголы спорить,ездить ,плакать.

Чистить, молвить, портить, мылиться, опостылить, значить, спорить, обезлюдить, обезумить, таить, править, верить, кашлять, плакеть, ездить, каитеся, заметь, надеться, завесить, обядеть.

Упражнение 2.

Вставьте пропущенные буквы.

(Он) подыетца работу, (он) дополнят ответ, дышется легко, засеешь поле, обклеешь обоями, вытрешь насухо, колышется знамена, народ борется, снег та…т, все зависят от обстоятельств, бродяшь по аллеям, он ненавидят ложь, сказанного не воротишь, ты все можешь, солнце греят, ты слышяшь все шорохи, хочется выиграть.

Լեզուն, լինելով ազգային մտածողության հայելի, իր մեջ ամփոփում է դարերի ու հազարամյակների հարուստ ժառանգություն: Մեր լեզուն մեր միտքն է, մեր գոյությունը, ինքնաճանաչման ու ինքնաբացահայտման բացառիկ գործիքը: Դարեր շարունակ մեր լեզուն փրկել է մեզ օտարներին ձուլվելու վտանգից, լեզվի միջոցով ենք պահպանել մեր մշակույթը:

Իմ սրտի լեզուն հայերենն է: Սա միայն գեղեցիկ արտահայտություն չէ, որն հաճախ կրկնում եմ: Ես մտածում, խոսում, կարդում, գրում և զգում եմ հայերենով: 21-րդ դարում օտար լեզուների իմացությունը կենսական անհրաժեշտություն է, բայց դա չպետք է լինի մայրենիի հաշվին:

Սթրվել է պետք: Լեզուն հզոր ուժ է ու այն պետք է անսպան մնա: Սովորեք տասնյակ օտար լեզուներ, բայց առանց մայրենի լեզվի իմացության ու գործածության դա գրեթե արժեք չի ունենա:

Լեզուն սոսկ հարորդակցման միջոց չէ: Այն արվեստ է` բազմակողմանի, ընդգրկուն ու բովանդակ: Մեր լեզուն մենք ինքներս ենք:

Առաջադրանք։

Պատմիր քո սրտի լոզվի մասին։

Համո Սահյան
Անտառում


Անտառում ամպի ծվեններ կային,

Կապույտ մշուշներ կային անտառում.

Օրոր էր ասում աշունն անտառին.

Բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում։

Շշուկներ կային անտառում այնքա՜ն

Եվ խոնավ-խոնավ բուրմունքներ կային….

Իրար փաթաթված ստվեր ու կածան,

Ու հետքե՜ր, հետքե՜ր, հետքե՜ր մարդկային։

Եղյամն էր սնկի գլուխն արծաթում,

Մրսում էր կարծես վայրի նշենին,

Հանգստանում էր հողմը բացատում՝

Ականջն ամպրոպի ազդանշանին։

Եղնիկի հորթը, մամուռը դնչին,

Թռչում էր իր մոր բառաչի վրա,

Եվ որսկանը թաց խոտերի միջին

Կորած հետքերն էր որոնում նրա։

Փայտահատը հին երգն էր կրկնում

Եվ տաք սղոցն իր յուղում էր կրկին,

Թեղին անտարբեր ականջ էր դնում

Տապալված կաղնու խուլ հառաչանքին։

Անտառապահի տնակի առաջ

Խարույկն իր խաղաղ ծուխն էր ծածանում,

Եվ խարույկի մոտ եղևնին կանաչ

Սոճու հետ սիրով զրույց էր անում…

Անտառում խորին խորհուրդներ կային

Եվ արձագանքներ կային անտառում,

Օրոր էր ասում աշունն անտառին,

Սակայն անտառի քունը չէր տանում։

Ո՞վ է քո սրտի բանաստեղծը։Պատմիր նրա

In class

Make sentences make hegative and interrogative

i go to school everday.

i dont to scool everday.

am i go to school everday.

We are good student

are we good student

we aren,t student

He spaks english very vell

does he spake english very well.

He spaks english very well.

aram is a good foodballer

is aram a good foodballer

They do a lot of exercises․
Do they do a lot of exercises?
They don’t do a lot of exercises.

We are looking at the book.
Are we looking at the book?
We aren’t looking at t he book

Ինքնաստուգում

Աշնան արևը

ծ՛

շնանը արևը նույնքան տարբեր է լինում, որքան և եղանակը, մեկ ուրախ, մեկ տխուր, մեկ մռայլ, մեկ ժպտերես։ Ավելի բարձր և հեռու է թվում։ Մեկ վառ փայլում է մաքուր երկնքում, մեկ կորչում թուխ անպերի ետևում։ Հենց աշնան արևն է անտառը ներկել դեղին, կարմիր, ոսկոգույն և մեզ նվիրել բնության գեղեցիք տեսարաններ։

Հոմանիշ—հականիշ

Կարծր—ամուր—փափուկ

Քնքուշ—նուրբ—կոպիտ

Ծածուկ—թաքուն—հայտնի

Մեղմը—չափաոր—կոպիտ

Ուրախ—զվարթ—տխուր

Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը

Գրաբար, միջին հայերեն, աշխհարաբար (Արևմտահայերեն և Արեվելահայերեն