1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:
  2. Ամեն ինչը որը մեխանիքորեն գոռխողությու է անում։
  3. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը:
  4. պոչի փիզիկական շառԺումերով
  5. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները
  6. շարժումները արագությունով և չափից
  1. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը:Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում
  2. կիլոմետրներով