Սովորակատ կոտորակի գաղափար

Գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝ մեկ երկրորդ:

Պատասխան՝ 1/2

Տրված է 8/31 կոտորակը: Գտիր կոտորակի տարրերը:

 թիվն է:

Կոտորակի ութ հայտարարը

Կոտորակի եռեսուն մեկ համարիչը

 թիվն է:

Պարզիր, թե շոկոլադի սալիկի ո՞ր մասն է մնացել, եթե սկզբում կար 28 բաժին:

2lodz.png

Պատասխան (ստացված կոտորակը մի՛ կրճատիր)՝ մնացել է շոկոլադի սալիկի 26/28-րդ մասը: