մաթեմատիկայի սնուգանոս

1.347333

2.124,253,254,500,

3.կմոծանա հինգ անգամ

4,4

5,81

6,8200g

7,1/6

8,12

9,9876

10,619

11,4,9,14,19,24,29,

12,50×5=250 3000-250=2750 2750:10=275 275+25=100

13,21

14,32:4=16 16×16=136

15,4+3+1=8

16,3000:2=1500 1500+400+1100

17,605,606,607,

1.374333

2.124, 253, 254, 500

3. կմեծանա 5 անգամ

4.7

5.5

6.8200գ

7. 6/1

8.9876

3) 50

9.9876

10.9

11.29

12.2750:10+25=300

13.7+14=21sm

14.32:4=8

15.3+4+1=8

16.3000-400=2600, 2600:2=1300

17.3000-400=2600, 2600:2=1300

Երրորդ կանգառ

Իմ զանգվածը՝ 29կգ

 Իմ զանգվածը ուսապարկով՝ 30կգ200g

Ուսապարկի զանգվածը՝ 1կգ 200g

 Իմ զանգվածը, արտահայտված գրամով 29000

Իմ զանգվածը ուսապարկով, արտահայտված գրամով՝ 30200

Ուսապարկի զանգվածը, արտահայտված գրամով՝  1200

Առաջին և երկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը՝ քառակուսի

Կողմը՝ 15սմ

Պարագիծը՝ 60սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով՝ 600մմ

Մակերեսը՝225

Պատկերի անվանումը՝ ուղղանկյուն

Երկարություն՝ 16սմ

Լայնություն՝ 6 սմ

Պարագիծը՝ 44սմ

Պարագիծը արտահայտվածմմ-ով՝ 440մմ

Պատկերի անվանումը՝ եռանկյուն

Կողմերը՝ 8սմ, 8սմ, 9սմ

Պարագիծը՝ 25սմ

Պարագիծը արտահայտվածմմ-ով՝250մմ